JAYA JAYA PADMANABHA - Audio CD

Home » Carnatic Classical » JAYA JAYA PADMANABHA - Audio CD
Rs.100 Price in reward points: 10
  • Brand: Sargam Musics
  • Product Code: SMD096
  • Availability: 2 - 3 Days

Jaya jaya Padmanabha Audio CD of carnatic classical vocal composed and sung by Neyyattinkara Vasudevan krithis of Thyagaraja Swamikal , Gopalaka Paahimam Revagupthi - Ragam Misrachappu - talam, Paramapurusha Jagadeeswara Vasantha-Ragam Adi- talam, Jayajaya Padmanabha Manirang - Ragam Adi -talam, Pankajalochana Kalyani - Ragam Misrachappu - talam, Sree Kumara Atana - Ragam Adi- talam, Bhaja Bhaja Manasa Sindhubhairavi -Ragam Adi -talam

Song Title Music Director Male Voice Female Voice Raagam Thaalam Song Duration
Gopalaka Paahimam   Neyyatttinkara Vasudevan   Revagupthi Misrachappu 07.28
Paramapurusha Jagadeeswara   Neyyatttinkara Vasudevan   Vasantha Adi 04.10
Jayajaya Padmanabha   Neyyatttinkara Vasudevan   Manirang Adi 12.34
Pankajalochana   Neyyatttinkara Vasudevan   Kalyani Adi 11.32
Sree Kumara   Neyyatttinkara Vasudevan   Atana Adi 07.32
Bhaja Bhaja Manasa   Neyyatttinkara Vasudevan   Sindhubhairavi Adi 04.18
 
 
    1. Bad
    2. Good
Continue