THE ULTIMATE CLASSICAL COLLECTIONS VOL2-MP3

Home » Carnatic Classical » THE ULTIMATE CLASSICAL COLLECTIONS VOL2-MP3
  • Brand: Sargam Musics
  • Product Code: MP3 S 15
  • Availability: In Stock
The ultimate classical collection vol2- MP3 carnatic classical vocal , Vatapi - Neyyattikara Vasudevan-Hamsadhwani , Ramanine-Chembai- Huseini, Paripalayamam - Pala C.K.Ramachandran -Reethigoula, Mahanganapathim -Dakshinamoorthy Swami- Natta, Alaipayuthe Kanna- Jayashree Rajeev- Kanada, Ranganathudi- Neyyattikara Vasudevan- Sourashtram, Bhuvanathraya- Chembai-Ragmalika, Bhavayami Reghuramam- Pala C.K.Ramachandran - Ramayana Ragama, Himagiri Thanaye - Jayashree Rajeev -Suddhadhanyasi, Indha Soukhya- Neyyattikara Vasudevan- Kaapi, Himachala Suthe - Dakshinamoorthy Swami- Vasantha , Subbrahmanya - Chembai - Kambhoji , Shambhosathatam - Pala C.K.Ramachandran- Karnataka Kaapi, Sidhi Vinayakam Anisham - Jayashree Rajeev- Shanmukhapriya, Palimschu- Neyyattikara Vasudevan-Madhyamavathi , Konjuada- Chembai-Kambhoji, Rudra priye- Dakshinamoorthy Swami-Rudra Priye , Pahitharakshu - Pala C.K.Ramachandran- Ananda bhairavi, Paramapurusha - Neyyattikara Vasudevan-Vasantha , Swagatham Krishna - Jayashree Rajeev- Mohanam, Saraguna - Chembai- Kedargowla , Kulamangala Devathe -Dakshinamoorthy Swami - Shyama, Sankarisankuru - Neyyattikara Vasudevan - Saveri , Smarahari - Pala C.K.Ramachandran - Shyama, Ramava Pattabhirama- Chembai - Manirangu, Karuna Cheyvan - Jayashree Rajeev -Yadhukula kambhoji, Jaya Jaya padmanabha - Neyyattikara Vasudevan- Manirangu, Saroruhasana - Pala C.K.Ramachandran - Panduvarali, Samaganavinodhini - Chembai- Hamsanandi , Sreekumara - Neyyattikara Vasudevan - Atana, Anandamritkarshini - Jayashree Rajeev - Amirthavarshini
    1. Bad
    2. Good
Continue